İş yerlərinin attestasiyası

Ətraflıİş yerlərinin attestasiyası

Tələb;

İş yerlərinin attestasiyası hansı təşkilatlara şamil olunur? Əmək Məcəlləsinin, Maddə 64.

.. əmək şəraitindən asılı olmayaraq işəgötürən müvafiq normativ hüquqi aktla müəyyən edilmiş qaydada iş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsini təmin etməlidir

... iş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsində mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq respublika ərazisində yerləşən bütün müəssisə və təşkilatlar üçün əsasdır və iş yerlərinin attestasiyasının məqsədlərini, onun keçirilməsi və müəssisələrdə attestasiyanın nəticələrinin istifadəsi və rəsmiləşdirilməsi qaydalarını müəyyən edir

Əmək Məccələsi

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 6 mart tarixli, 38 nömrəli qərarı


İşin təsviri;

(1) İş Yerlərinin Attestasiyası keçiriləcək obyektin müəyyən olunması

(2) Təşkilatın fəaliyyətinə uyğun olaraq, müvafiq ölçmələri aparmaq üçün avadanlıqların hazırlanması

(3) Obyektdə hər bir iş yeri üzrə müvafiq ölçmələrin aparılması

(4) Ölçmə nəticəsində əldə olunan göstəricilərin hesablanması və normalara uyğunluğun qiymətləndirilməsi

(5) Hesabatın hazırlanması


Nəticə;

Qanunvericiliyə uyğun tam hesabat